+359 886 15 54 15; +359 886 15 54 16 denistone09ltd@gmail.com
f
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Частно имение - Казанлък


   “Дени стоун 09” ЕООД извърши цялостно изграждане на облицовките и настилките, както и архитектурните детайли и колонади в екстериорната част на имението (разнокаменни изделия, настилки, облицовки  и всички необходими продукти от камък за изграждането на интериора и екстериора). Бяха направени и специални изделия за параклиса в имението, в което се вложиха  „Врачански варовик”,  материал „Румянцево” и гранит „Премиум Блек“

ОФИС
Адрес
Мездра
ул. Христо Ботев №104
Контакти
denistone09ltd@gmail.com
+359 886 15 54 15; +359 886 15 54 16
факс:
Работно време

Понеделник - Петък
08:00 - 17:00

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ